Treffer Swahili-Deutsch

  • jahi (Substantiv, Swahili)